Borgå vill ha ordning på vem som bygger vad – i år är ledordet också tillväxt

Enligt stadsdirektören utreder staden om det på privat håll finns intresse att bygga fyra fritt finansierade hyreshus i Majberget. Tomterna har ursprungligen reserverats för A-bolagen, men frågan är om det exempelvis är vettigt att öka stadens koncernskuld ifall andra möjligheter finns.

HITTILLS BRA. Jukka-Pekka Ujula hoppas att Helsingfors stads åtgärder inte sätter käppar i hjulet åt busstrafiken till och från Borgå.
I hur stor grad ska stadens bostadsbolag operera på den fritt finansierade hyresbostadsmarknaden med lånepengar? Det är något Borgå diskuterar för tillfället. Att A-bolagen har stort ansvar för socialt byggande, alltså aravasidan, är enligt stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula självklart.
ANDRA LÄSER