Rektor: Salpar skola stryps sakta ihjäl – förälder tar upp kampen för skolan

Som det ser ut nu kommer endast två elever att börja i årskurs ett i Salpar skola i höst. Rektor Kasper Nyberg säger att elevminskningen blivit en slags självuppfyllande profetia och att utvecklingen är svår att vända. Maija Vastamäki vars dotter är en av de blivande ettorna ser byskolan som ett överlägset alternativ till de stora skolorna.

Just nu går elva elever på ettan i Salpar skola men i nuläget ser det ut att bli endast två nya ettor i höst.
Oskar Skogberg
11.03.2022 06:28
Att det fanns en byskola spelade en avgörande roll då Maija Vastamäki med sin familj flyttade från Kottby i Helsingfors till Kalkstrand i Sibbo 2019. I höst ska äldsta dottern börja i ettan i Salpar skola och Vastamäki blev både överraskad och orolig då hon fick ett samtal från kommunen om elevsituationen i skolan. Hon fick höra att dottern eventuellt blir den enda eleven på första klassen och att hon ännu har chansen att välja en annan skola.