Insändare: Söderkulla nya skola bör byggas så snabbt som möjligt

Enligt projektplanen ska det nya skolkomplexet få en triangulär form och placeras längs med Tasträskvägen söder om daghemmet Miili.
05.10.2022 17:35 UPPDATERAD 06.10.2022 10:44
Det har tidigare påståtts att utrymmena i Miili skolcentrum kommer att räcka till, vara tillräckligt stora och flexibla för de aktörer som samsas om utrymmena ända fram till år 2030.
SFP i Sibbo står inte för detta påstående och har hela tiden påtalat att utrymmena inte håller för all den verksamhet som nu drivs i skolcentret. Vi har också påpekat att Miili skolcentrum byggdes för en aktör och som en enhetsskola – i dagens läge är det sex olika aktörer som delar på utrymmen som är byggda för en annan form av verksamhet.
Söderkulla skola, eleverna och personalen flyttade från baracker till skolcentret år 2020 och det med ett partiöverskridande löfte om att en ny skola kommer att byggas, planen var att den nya skolan skulle stå färdig år 2024 och projektplanen för skolan godkändes år 2021. 
Under samma år beslöt bildningsutskottet att också öppna språkbadsmöjligheten för finska elever i Söderkulla och språkbadsundervisningen inleddes hösten 2021. SFP är naturligtvis glada över möjligheten att lära sig svenska också i Söderkulla, men ickefungerande utrymmen gagnar inte heller språkbadets elever och personal.
Elevernas, föräldrarnas och personalens budskap är tydligt – det fungerar inte med så här många aktörer under samma tak. Det handlar inte om att man inte skulle vilja samsas, men möjligheterna att lära sig, undervisa och utföra andra arbeten utan möjlighet till lugn och ro och egna utrymmen är betydligt sämre än de borde vara. Det här för att byggnaden nu inte används enligt de planer den byggdes för.
SFP i Sibbo hör budet vi får, både från den svenskspråkiga och finskspråkiga sidan och därför föreslog vi under bildningsutskottets möte (28.9) att byggandet av Söderkulla skola skulle inledas år 2024, för att stå färdig hösten 2026 – också det en försening med två år ur det givna löftets perspektiv. 
Det här förslaget förlorade omröstningen och majoritetsbeslutet innebär att man endast föreslår att planeringspengar för Söderkulla skola läggs in budgeten under åren 2024–2025.
SFP i Sibbo kommer också framöver att hålla fast vid att elever, föräldrar och personal i Söderkulla skola ska ha en ny skola hösten 2026, det här för att garantera en bättre lärmiljö och bättre arbetsförhållanden.
Vi hoppas att beslutsfattare över partigränserna drar sig till minnes med vilket löfte Söderkulla skola under senaste mandatperiod flyttade in i Miili skolcentrum och håller det löftet.
Micaela Röman, ordförande för Sibbo SFP:s fullmäktigegrupp

ANDRA LÄSER