Bevara Hindhår skola, det tvåspråkiga bildningscentret behövs

Hindhår är en av de snabbast växande byarna i Borgå då man ser på antalet barnfamiljer som flyttar till området. Man planlägger hela tiden nya tomter till området och byn har en levande byakultur samt flera levande föreningar.

24.04.2018 05:55
En av de största orsakerna till detta är servicen som erbjuds. Hindhår har ett starkt tvåspråkigt bildningscentrum som innefattar daghem, förskola och skola. Men om man nu, som stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen föreslår, stänger den svenska skolan och flyttar barnen till Kullo och Strömborgska, brister helheten. Ett levande tvåspråkigt bildningscentrum kräver att hela kedjan uppfylls, på båda språken.
Förslaget av Jaakko Jalonen är inte överraskande, men otroligt dumt. Att påstå att om man flyttar bort de svenska eleverna behöver inget göras är falskt. I nuläget är det klart att även idrottshallen måste rivas.
Även matsalen fungerar i tillfälliga utrymmen, en lösning som inte är hållbar i längden. I och med detta kan man alltså konstatera att det i varje fall behövs nya utrymmen. Mera ändamålsenligt är att tänka på kreativa lösningar som gagnar båda skolorna.
I byn byggs hela tiden nytt och flera familjer flyttar till området. Den svenskspråkiga undervisningsmiljön intresserar också de tvåspråkiga familjerna. Hindhår med omnejd skall också i framtiden vara ett av stadens utvecklingsområden. Så som bildningscentrumet ser ut i dag, i all dess omfattning, möjliggörs en sann växelverkan och ett sant samarbete språkgrupperna emellan. Detta understöder vi varmt! Ifall vi även i framtiden vill ha en levande tvåspråkig hemstad, måste också de svenskspråkiga familjerna ha rätt till en närskola. Detta gynnar alla, oberoende språk.
Hindhår är en av de byar som Borgås stadsfullmäktige under förra perioden valt till en av stadens utvecklingsbyar. Vi måste också i framtiden satsa på våra utvecklingsbyar och på Hindhår, den svenska skolan behövs!

Elin Blomqvist-Valtonen

Fullmäktigeledamot (SFP), medlem i stadsstyrelsen

Hanna Lönnfors

Fullmäktigeledamot (SFP), medlem i bildningsnämnden

ANDRA LÄSER