Lovisa tar emot 36 flyktingar i år

Eftersom det är svårt att hitta bostäder vill man helst ha familjer.

NYA LOVISABOR. Invånarantalet kommer att stiga när Lovisa tar emot 36 flyktingar i år, främst familjer.
När stadsstyrelsen i Lovisa behandlade förslaget att ta emot 36 flyktingar i år föreslog Saara Lång (Sannf) att staden håller fast vid det tidigare beslutet om 25. Med rösterna 6-4 vann ursprungsförslaget med 36 flyktingar i år. Nästa år tar man inte emot några flyktingar men från och med 2018 tar man emot tio årligen.
Stadsfullmäktige ska också ge sitt godkännande.
Lovisa kommer att ta emot både kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. Det är enklare att hitta bostäder om staden kan planera flyktingarnas ankomst. Bostadssituationen är svår i Lovisa och därför vill man helst ta emot familjer.