Bildningen ska leda arbetet med ny skolnätsutredning

Stadsdirektören för frågan om bildningsnätet till stadsstyrelsen på måndag, med förslag om ny utredning som ska vara klar i mars.

I VÅGSKÅLEN. Inget händer med de nuvarande skolfastigheterna innan en ny skolnätsutredning är klar. Sannäs skola hör till de fastigheter som har diskuterats.
Stina Jäderholm
31.08.2017 13:14 UPPDATERAD 31.08.2017 13:16
Enligt stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till stadsstyrelsen kan arbetet med den nya stadsstrategin och med den nya utredningen om bildningsnätet ske samtidigt.
– På det här viset kan man i utredningen beakta frågor som lyfts fram i strategiarbetet, till exempel stadens tillväxt, planläggning och utnyttjande av ny teknik, sägs det i stadens infotext.
Enligt Ujula finns det en stor risk för att stadens ekonomi kommer i gungning redan på 2020-talet bland annat på grund av vård- och landskapsreformerna.
– Det är oklart hur staden kan finansiera det servicenät som förblir på stadens ansvar, säger Ujula.
Det finns alltså allt skäl att bromsa kostnadsökningen och målet med bildningsnätsutredningen måste vara ett fungerande och kostnadseffektivt servicenät.

Bildningsnämnden leder

Målet är att den nya utredningen är klar i början av mars.
– Det kommer att ta tid, men det måste vi vara beredda på, säger styrelseordförande Jaakko Jalonen. Naturligtvis ska man använda alla fakta som finns i den gamla utredningen, tillsammans med fakta från föräldrarnas så kallade skuggutredning.
– Det som är positivt är att ärendet nu går tillbaka till bildningsnämnden. Nämnden och skolsektionerna kommer att hålla i utredningen och de kommer att ha en viktig roll i utformningen av utredningen.
Det är inte bara skolor och daghem som finns med i utredningen. Också idrottstjänsternas behov ska skärskådas. Man ska utreda vilka lokaler som behövs och om det finns alternativa finansieringsmodeller.
Logistikutredningen ansluter också till bildningens servicenät.
– Vi ska också gå igenom möjligheter att samarbeta med grannkommuner, bland annat med Askola kommun när det gäller stadens norra delar, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

ANDRA LÄSER