Fortums fortsatta driftstillstånd behandlas politiskt i Lovisa

Kärnkraftverket i Lovisa ser ut att få en fortsättning i och med Fortums ansökan om en förlängning av de två reaktorernas driftstillstånd. Nu är det dags för politiska beslut i Lovisa.

Lovisa stadsstyrelse behandlar ansökan om Fortums fortsättning.
Fortum har ansökt om drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa fram till år 2050, en process som sakteligen börjar röra på sig.
Ansökan behandlas på stadsstyrelsens möte i Lovisa den 8 augusti.
I beslutsförslaget skriver man att staden inte ser något hinder för att fortsätta driften av kraftverket och att de ekonomiska konsekvenserna för området är positiva.
"Med tanke på hela landet är det effektivt att utnyttja den befintliga infrastrukturen och fortsätta elproduktion på en plats där el sedan tidigare producerats", står där att läsa.
I beredningen skriver man också att den fortsatta driften har "starka positiva konsekvenser för energimarknaden och försörjningsberedskapen i Finland samt för att tygla klimatförändringen".
Under mötet behandlar styrelsen också Lovisa stads allmänna beredskapsplan.