Edupoli går på sparlåga i Lovisa

DIREKTÖRSVÄGEN. Edupolis lokaler i Lovisa tas över av grundskoleelever, för några år. Bild: Eija Kosonen

Intresset för yrkesutbildning på finska är litet i Lovisa och det leder till att en del av Edupolis linjer flyttats till Borgå.

Inga nya studerande inleder i år sina studier vid Edupoli i Lovisa. Vid den gemensamma elevantagningen erbjöds femtio nya studieplatser men bara tolv ansökningar kom in, fem till närvårdarutbildningen och sju till grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Det här ledde till att de sökande i stället flyttades till motsvarande utbildningar i Borgå.

Bilbranschens femton studerande fortsätter i Edupoli i Lovisa fram till årsskiftet när de går ut på fältet för sin praktikperiod.

– Vi har diskuterat situationen med Lovisa stad men vi ännu har inte kommit fram till några konkreta förslag på vilka eller vilken utbildning det kunde löna sig att satsa på i staden i framtiden, säger rektor Pentti Suursalmi vid Edupoli.

Förmånlig hyra

I stället hyr Edupoli nu ut en del av sina utrymmen på Direktörsvägen 12 till Lovisa stad som ersättande utrymmen för Harjurinteen koulus behov.

– Vi försöker hålla hyresnivån på en förmånlig nivå, säger Suursalmi. Samkommunen kommer inte att dra oskälig nytta av stadens trångmål.

Edupoli har också föreslagit att samkommunens lokaler på Yrkesvägen i Estbacka i Borgå kunde hyras ut till det svenska yrkesutbildningsbolag som grundas när Inveon fusioneras med Prakticum.

– Här har inte hänt något nytt under sommaren, säger Suursalmi. Det finns inga beslut.

Mer läsning