Utredningen pekar på inflammerad stämning

Det är i huvudsak två personer som pekas ut när revisionsnämndens funktionsduglighet reddes ut i Lovisa. Ingendera är längre medlem av nämnden.

PARTIKAMRATER. Kari Hagfors, till höger, är en av dem som kritiseras i utredningen kring revisionsnämnden. Janne Lepola, till vänster, är en av dem som kritiserar. Bilden är tagen efter valet 2012.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
20.04.2016 08:48 UPPDATERAD 20.04.2016 13:29
Fullmäktige i Lovisa avsatte hela revisionsnämnden förra veckan. Därefter återinsattes samma nämnd nästan helt. Utanför blev de två personer som får mest kritik i den tillfälliga revisionsnämndens utredning kring varför nämnden haft svårt att samarbeta: samlingspartiets Kari Hagfors och Pertti Ajomaa.
Frågan om nämndens funktionsduglighet seglade upp i fjol efter att Kari Hagfors vände sig till justitiekanslerns kansli med en åtta punkter lång lista om nämndens agerande.
Det hela har också lett till en hel del rabalder inom Samlingspartiet, där Hagfors och Ajomaa får kritik från stora delar av partiet.

Hård kritik

Kommentarerna som kom in från berörda parter, däribland partigrupperna och hela revisionsnämnden, är inte nådiga. Dokumenten laddades upp på internet av Vänsterförbundets Jerry Träskelin som också länkade till dem på Facebook.
I dokumenten beskrivs bägge som envåldshärskare som medvetet fryst ut andra medlemmar. Janne Lepola, ordförande för Samlingspartiets grupp, skriver att partikamraten Hagfors "flyger solo" och att han jobbar bakom ryggen på resten av nämnden. Han skriver vidare att de två tycker att nämnden bara har två kunniga medlemmar: de själva.
Mari Ståhls (Saml) skriver för sin del att de redan från början ringde till henne och sade att Samlingspartiets önskan är att hon inte deltar i mötena och att Ajomaa, som är hennes ersättare, i stället ska närvara. Hon ska inte heller ha fått någon mötesinbjudan på en lång tid.
Först över ett år senare kom det fram att det av allt att döma inte var så. När hon väl kom på ett möte ska hon ha fått en utskällning av Ajomaa för att hon ska ha orsakat en pinsam situation genom att närvara.
Alla nämndens beslut har gjorts enhälligt. Inte en enda avvikande åsikt kan hittas i protokollen.

Under all kritik

Hagfors är på resa men kommenterar kort via sms att "hela operationen varit en planerad fars".
– Alla nämndens beslut har gjorts enhälligt. Inte en enda avvikande åsikt kan hittas i protokollen, skriver han.
Han skriver också ett långt svar på kritiken i samband med utredningen. Huvudpunkten är att han har all rätt att vända sig till kanslern och att det på inget sätt är något som borde leda till konsekvenser som det här.
Via sms skriver han vidare att diskussionskulturen inte är särdeles frisk i staden.
– Nu avsattes nämndens två mest aktiva och sakkunniga medlemmar. Men det är ju typiskt i Lovisa att man inte får vara aktiv och att negativa saker inte får lyftas fram, utan hellre sopas under mattan. Trevlig politik.
Hagfors upplever att Janne Lepolas svar var under all kritik och säger att det är klart att det inte var hela fullmäktigegruppens svar.
– Nu är det tid att reda ut om han agerade ensam eller om en liten klick har deltagit, och om han eller de har gruppens förtroende. Sedan är det dags att fundera om gruppens beteende har mitt förtroende efter ett fyrtioårigt medlemskap. Jag har aldrig upplevt sådant här i partiet.

Allas rätt

Via telefon säger Pertti Ajomaa också att Hagfors kontakt med kanslern inte är en tillräcklig orsak att ifrågasätta nämnden. Hagfors har, precis som alla andra, rätt att göra det.
Det är något som också Lisbeth Konttinen (Saml) skriver i sin kommentar. Hon försvarar Hagfors och är en av dem som fått sin del av kritiken.
– Jag kan på inget vis förstå att Hagfors kontakt med kanslern skulle kunna leda till att man ifrågasätter nämndens förtroende, skriver Konttinen.
I fråga om Mari Ståhls säger Ajomaa vidare att det sannolikt blir aktuellt med rättsliga åtgärder eftersom ingenting av det hon säger stämmer. I bakgrunden ska det ha funnits en överenskommelse inom partiet att Ståhls deltar i nämnden bara med namnet, men att Ajomaa är den som verkligen är närvarande.
– Hon skulle fungera som bulvan. Det är något som vi kom överens om, också med Ståhls. Att hon inte ska ha fått möteskallelsen beror på att de försenades på grund av problem med översättningen, säger Ajomaa.
De satt där tysta och åt bulle för de hade inget att säga. Ståhls är en av dem. Hon satt där och stickade sockor. Jag hoppas att sockorna blev färdiga.

Kompetens och irritation

Ajomaa tillägger att det i början inte fanns någon som helst friktion inom nämnden, något som Hagfors också kommenterar genom att påpeka att alla beslut var eniga. Med tiden ska ändå SFP:s representant enligt Ajomaa ha irriterat sig på att han och Hagfors ska ha varit mest aktiva och i praktiken tagit över mötena. Det ledde så småningom till gräl, och snart kontaktade Hagfors kanslern.
– Dessutom var Ståhls ordförande i den stiftelse som är kopplad till Hagfors utredning. Det blev alltså personligt, säger Ajomaa.
Hans och Hagfors härskande är också något som kommer fram i utredningen som en orsak till att nämnden inte i praktiken ska ha varit funktionsduglig. Det hela ledde så småningom till att Ajomaa i praktiken uteslöts och att han inte deltagit i ett egentligt möte på ett år.
Att de två ska ha styrt och ställt i nämnden är inget som Ajomaa förnekar. I stället beskriver han en nämnd där "folk saknar kompetens" och inte läser på inför mötena.
– Det var bra om de ens läste beredningen, och det resulterade bara i besluten "till kännedom". De satt där tysta och åt bulle för de hade inget att säga. Ståhls är en av dem. Hon satt där och stickade sockor. Jag hoppas att sockorna blev färdiga.

ANDRA LÄSER