"Inte springa efter utvecklingen" – utredare efterlyser vägkarta för finlandssvenska läromedel

Å ena sidan råder det brist på svenskspråkiga läromedel på flera områden, särskilt inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Å andra sidan har digitaliseringen vidgat vår horisont så att en myriad av potentiella digitala lärresurser producerade i Norden och globalt i princip är tillgängliga för finlandssvenska elever och studerande. Utredare Gun Oker-Blom efterlyser en slags vägkarta för de finlandssvenska läromedlen i den nya eran.

Under tiden då läromedlen var tryckta på papper var det enklare för pedagogerna att ha en översikt över utbudet.
07.04.2021 11:28 UPPDATERAD 07.04.2021 12:11
På uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet har filosofie magister Gun Oker-Blom utrett hela den svenskspråkiga utbildningsvägen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning. Rapporten publicerades i mars och i den ingår ett kapitel om läromedel. En webbenkät som genomfördes i samband med utredningen visar att läromedel var det område inom utbildningen, vid sidan av speciallärartillgången, där det fanns mest behov av förbättringar (se faktaruta).

ANDRA LÄSER