Planerna för kemikalieterminalen i Valkom krymper

Enligt Lovisa hamn har företaget som ligger bakom kemikalieterminalen, Alfaterminal, gett upp på planerna för transitotrafik till Ryssland.

Den planerade kemikalieterminalen i Lovisa hamn fick ett rejält bakslag på grund av sanktionerna mot Ryssland.
Orsaken till Alfaterminals beslut är som väntat kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionera som har införts mot Ryssland.
I ett pressmeddelande meddelar företaget att terminalplanerna fortsätter som mindre än man ursprungligen hade tänkt. Enligt den nya strategin ska kemikalieterminalen endast betjäna den finländska industrins behov.
Det betyder alltså att om terminalen blir av så blir den mindre än planerat.