"Plats finns för två hotell"

Stadsplaneringschef Eero Löytönen säger att enligt de samtal han nyligen fört med olika parter, konkurrerar ett hotell i Valtimohuset inte med hotellplanerna för västra åstranden. Därför vågade han presentera en sådan beredning för beslutsfattarna som han gjorde.

Valtiomohuset

Borgåstyrelsen beslutade på måndagskvällen att Valtimohuset ska säljas för hotelländamål.

Efter att stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) efter styrelsemötet gått ut i lokalradion och bland annat sagt att han inte känner till en enda hotelloperatör som är intresserad av att investera i det så kallade Citymarketbygget, undrar många om detta projekt nu faller då staden satsar på hotell invid Gamla stan.

Enligt Löytönen har ingenting förändrats. En seriös operatör finns för västra åstrandens hotell, orsaken till att inga detaljer offentliggjorts har att göra med att hela bygget ska avgöras av domstol eftersom flera besvär lämnats in.

ÖN rapporterade för någon vecka om att domstolsbeslut väntas i januari eller februari nästa år.

– För tillfället är ju hotellsituationen inte att skryta med i Borgå och får vi saken ordnad skapas också ny sorts efterfrågan, fortsätter stadsplaneringschefen.

Staden kan vid behov ändra detaljplanen för Valtimohuset för att försäkra sig om att byggnaden används för hotell även i framtiden, men han påpekar att det kanske inte är nödvändigt.

– Då staden arrenderar marken kan krav av detta slag ingå i arrendeavtalet och också nuvarande plan möjliggör ett hotell.

Senast den 30 april nästa år ska anbud på Valtimohuset lämnas in. Det är byggt för bostadsändamål 1912. Huset kan inrymma 50-60 hotellrum.

Jaakko Jalonen hör för övrigt till dem som från början motsatt sig hybridbygget väster om ån.

ANDRA LÄSER