Fredrick von Schoultz myser: "Jag är mycket nöjd med hur förhandlingarna med Kesko gått" - Citymarket och hotell på västra åstranden blir verklighet

Keskos planer på att bygga en Citymarket på västra åstranden har varit en långkörare av rang. Nu tar projektet ett steg mot förverkligande och eventuellt kan det bli öppning i den nya affären om tre år. Kesko köper nu tomten av staden, och i kontraktet förutsätts att bygget påbörjas.

Snart finns här både Citymarket, hotell och bostäder. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Keskos regionchef för södra Finland Mika Sivula och Borgås tomtchef Pekka Söyrilä är alla glada över att byggprojektet nu går framåt.
27.04.2022 14:43 UPPDATERAD 28.04.2022 11:15
Det är idel glada miner när Mika Sivula, Keskos regionchef för södra Finland, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och tomtchef Pekka Söyrilä presenterar läget för den omdiskuterade tomten intill Konstfabriken på västra åstranden.
– I tio år har det talats om det här projektet, och nu händer det äntligen. Under årens lopp har jag flera gånger sagt att jag är förhoppningsfull om att bygget ska kunna komma i gång, och nu säger jag det igen, säger von Schoultz.
Planer, beslut och besvär följda av nya beslut och besvär ryms på de tio åren, tills högsta förvaltningsdomstolen sade sitt och projektet fick grönt ljus. När Kesko och Borgå stad presenterade planerna för en Citymarket och ett hotell på västra åstranden för ganska exakt två år sedan estimerades att bygget skulle vara klart om ett år, tre år efter att man avslöjade de detaljerade planerna för det så kallade K-kvarteret. Ännu samma år skulle ett bygglov lämnas in och bygget komma i gång. Sedan slog pandemin till och allt gick i stå.

ANDRA LÄSER