Valtimohuset säljs nu med aktivt grepp

Borgå stads säljplaner för det så kallade Valtimohuset vid Krämartorget har tagit ett ryck framåt. Nu marknadsförs stenslottet uttryckligen för hotelländamål. Bottenpriset ligger på 550 000.

TILL SALU. Nya växlar sätts i för att hitta en intresserad köpare till det så kallade Valtimohuset vid Krämartorget. Kravet är att köparen ska inrätta hotellverksamhet i byggnaden.

– Det är ett unikt objekt som vi talar om, säger fastighetsförmedlare Mikael Strömfors på Aktia fastighetsförmedling.

Så skräds det inte heller på orden i försäljningstexten: Byggnaden från 1912 i sten, tegel och betong beskrivs som ett "bastant gammalt slott" mitt i Gamla stan. Gamla kakelugnar och öppna spisar gör sitt till, men däremot har det gått mer än tjugo år sedan några större reparationer och installationer gjorts det så kallade Valtimohuset.

Borgå stad fattade strax före årsskiftet beslut om att sälja fastigheten uttryckligen för hotellverksamhet, och det villkoret syns också tydligt i marknadsföringen. Potentiella köpare görs medvetna om att staden håller på att justera detaljplanen som så att fastigheten viks för övernattningsverksamhet, affärslokalerna på bottenvåning undantagna.

– Kravet är tydligt, den som köper byggnaden måste bevisa att den kommer att påbörja hotellverksamhet, säger han.

Krävs businessbevis

I bevisföringen ingår bland annat en beskrivning av den planerade verksamheten, av företagskonceptet samt av referenser från tidigare hotellbusiness. Dessutom vill staden få företagarens uppskattning av hotellets inverkan på de närliggande kvarteren. Största vikten, 60 procent läggs vid den erbjudna summan, och 40 procent vid kvalitetsaspekter som bland annat hänför sig till företagskoncept och sysselsättningsmöjligheter.

SLOTT. Valtimohuset, byggt 1912, marknadsförs som ett bastant slott mitt i Gamla stan.

Byggnaden på 1 874 kvadratmeter säljs enligt anbudsförfarande och bottenpriset ligger på 550 000 euro eller för strax under 300 euro per kvadratmeter. Det här är ingenting att haka upp sig på påpekar Mikael Strömfors, staden håller inte på att slumpa bort sitt slott.

– Summan berättar ingenting om hur mycket pengar som måste satsas på fastigheten innan den kan förvandlas till ett hotell.

Med det avser han allt från teknik som ska förnyas till regelrätta ombyggnadsarbeten, investeringar som direkt kan adderas på kvadratmeterpriset.

Hyrestomt

Fastigheten ligger dessutom på stadens hyrestomt som köparen har möjlighet att lösa in för 400 000 euro, i det skedet då huset har byggts om till hotell. Inlösningspriset justeras enligt levnadskostnadsindex från och med årsskiftet 2019 fram till den 31.12.2021. I annat fall ligger årshyran på 28 000 euro på en hyrestid på 50 år.

Mikael Strömfors klickade ut säljannonsen på Aktias fastighetsförsäljningsportal i fredags och har redan nu tagit emot samtal av några intresserade spekulanter.

– Vårvintern är en bra tidpunkt för försäljning, det ska bli intressant att se hur det går, säger Strömfors som inte kan yppa om det redan kommit i något anbud på Valtimohuset.

Däremot kan han säga att det snart kommer att bli aktuellt att visa runt potentiella köpare i fastigheten.

Eventuella anbud som överskrider det begärda bottenpriset på Valtimohuset görs direkt på Aktias anbudsblankett som skickas till Borgå stads upphandlingstjänster hankintapalvelut@porvoo.fi. Anbudstiden pågår till den 30 april klockan 15.

Borgå stad förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

ANDRA LÄSER