Fastighetshandel i mål för nya vårdhemmet i Söderkulla

ÖN har tidigare skrivit om det nya vårdhemmet som ska byggas i Söderkulla. I december köpte aktörerna bakom projektet fastigheten vid Gnejsbogen 19 där vårdhemmet byggs.

Ett nytt vårdhem planeras i Söderkulla och fastigheten där det ska stå såldes i december. Ungefär så här kommer vårdhemmet att se ut.
27.01.2023 14:02

ANDRA LÄSER