Sex skeppsbrutna i hård vind utanför Pyttis

En nio meter lång motorbåt körde på grund vid Mossaholmen i Pyttis skärgård på lördagskvällen.

HÅRD BLÅST. Det blåste friska vindar på Finska viken på lördagen.
Klockan 20.58 på lördagen tog Gränsbevakningen emot ett nödmeddelande från en båt vars motor stannat i den hårda blåsten utanför Pyttis. Båten hade förlorat styrförmågan och drev mot land varför sjöräddningen i Helsingfors larmade sjöbevakningens båtpatruller i Kotka och Aspö.
Innan patrullerna hann fram till platsen hade de sex passagerarna tagit sig i land på Mossaholmen och en båtförare plockat upp dem och fört dem till intilliggande Långön för att söka skydd.
Båten var så pass skadad att den lämnades kvar bland stenarna vid Mossaholmen.