Lovisa hamn vill börja med flisning

Lovisa hamn har lämnat in en ansökan om att få en ändring i hamnens miljölov så att man kan börja flisa trä på området. Man kan lämna in anmärkningar och åsikter om ansökan fram till den 26 augusti.

Lovisa hamn planerar att börja med flisning på hamnområdet.

Företaget Lovisa hamn vill utöka verksamheten på hamnområdet och börja flisa trä. Till det krävs en ändring i miljölövet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar ansökan, som nu finns lagt till påseende.