Ebbo stängs i oktober

EBBO ÅLDRINGSHEM. Bild: Kristoffer Åberg

Apollo, som avdelning, upphör, men intervallvård ska erbjudas också i fortsättningen. Inte bara i Näse utan vid alla andra enheter för äldre som till exempel vid servicehemmen.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå hade en lång diskussion om intervallvårdens framtid vid sitt möte på torsdagen. Däremot har nämnden inte alls behandlat frågan som engagerade långt över 1 000 invånare, det vill säga att behålla åldringshemmet i Ebbo som en del av Borgå stads servicenät för äldrevård.

Äppelbackens invånare flyttar bort i oktober och med torsdagens beslut upphör också Apollo samtidigt med sin verksamhet. Redan tidigare har man bestämt att köket i Ebbo stänger när det nya centralköket körs i gång, det vill säga också i oktober.

Nämndens medlemmar ville däremot inte gå med på att antalet vårdplatser för intervallvård minskar och därför ändrade beredningen under mötet på sitt förslag.

Effektivare användning

Nu har man beslutat att intervallvårdplatser vid behov kan erbjudas vid vilket vårdhem som helst i staden, där det finns lediga platser.

– Det har visat sig att beläggningsgraden bara ligger på drygt 80 procent, säger nämndens ordförande Tapani Eskola. Ibland står en plats ledig i över en månads tid.

– Nu ska de här platserna utnyttjas mer effektivt i fortsättningen, bland annat för intervallvård.

– För alla äldrevårdens kunder ska man göra upp en individuell bedömning av vårdbehovet.

Ibland måste de som är i behov av långvarig vård vänta på en plats i upp till 70 dagar.

– Det här måste vi få en ändring på, säger Eskola.

Nämnden bestämde också att den personal som nu frigörs när Apollo stängs ska anvisas i första hand till att sköta rehabilitering i hemmet.

Dessutom vill nämnden ha en grundlig utredning av både hemvårdens och hemmarehabiliteringens nuläge och utvecklingsmöjligheter.