Felaktigt hallbygge ledde till avgång

Suomenlahden Telakkas hall i Valkom är för stor. Situationen ska räddas med ett undantagstillstånd, men det har fört tekniska nämndens ordförande i en besvärlig situation.

BYGGE. Hallen finns i Valkom hamn, och uppfördes 2017.
20.02.2018 13:30 UPPDATERAD 20.02.2018 13:32
Problemen med aktiebolaget Valkom Hall i Lovisa har lett till en del trassel. Hallen, vars moderbolag är Suomenlahden Telakka och där Lovisa stad är delägare till 24 procent, har i byggnadsinspektionen visat sig vara 4,9 meter högre än detaljplanen tillåter – eller drygt 2 meter högre än bygglovet gav tillstånd för och 1,7 meter högre än miljötillståndet tillåter.
På grund av avvikelserna har byggnadsinspektören uppmanat företaget att ansöka om undantagstillstånd.
Saken är uppe i tekniska nämnden på torsdag – där ordföranden också är ordförande i hallbolagets styrelse.

Komplicerad sits

Stadens representant i bolagets styrelse är Ralf Sjödahl (SFP), som också är ordförande för tekniska nämnden – ett upplägg som lett till att Sjödahl uppfattat sin position som så komplicerad att han avsäger sig uppdraget i hallbolaget. Loviisan Sanomat skrev på tisdagen att han kommer att lämna sin post som styrelseordförande i bolaget.
Till Östnyland säger han att situationen är lite knepig, och att han jävar sig när ärendet är uppe i nämnden.
– Att jag slutar är en signal åt staden och bolaget. Situationen är ohållbar om jag är ordförande i tekniska nämnden som ser att andra följer bestämmelserna, och samtidigt styrelseordförande i ett aktiebolag som inte förfarit enligt byggnadslovet.
Sjödahl påpekar att situationen med den för stora hallen uppstod när byggnadsinspektören lär ha sagt att man kan avvika 10 procent från bygglovet – men att inget tecknades ner.
– Det finns ingen dokumentation på det. Det enda sättet att reparera skadan som uppstått är att bevilja undantagstillstånd. Juridiskt är det ingen fråga om saken.
Sjödahls avgång från bolagets styrelse innebär att staden måste hitta en ny representant – något som kommer som förslag från stadsdirektören till stadsstyrelsen. Exakt när det äger rum är oklart, men processen inleds före bolagsstämman där man ska ha förslaget klart.
– Jag vet inte exakt hur lång processen är, men inte räknar jag med att det ska ta veckor, säger Sjödahl.

Också tomtgräl

Sjödahls situation blir desto mera komplicerad av ett bråk mellan staden och moderbolaget Suomenlahden Telakka (tidigare Borgå varv) som kräver ersättningar på omkring en halv miljon euro för att tomten de befinner sig på inte är som de hade räknat med. Enligt bolaget finns det tillräckligt stora problem för att ha orsakat fördröjningar som lett till att man inte fått allt färdigt i den tidtabell man tänkt sig.
För tillfället väntar man på att bägge parters jurister träffas för att hitta en möjlig lösning på problemet. För Sjödahl innebär det att han måste se till bägge parters intressen.
– Det är en konstig situation, och problematisk. Jag får ta ställning till saken från fall till fall och dels beakta stadens intressen, dels bolagets.
Sjödahl säger att staden måste hitta någon som lämpar sig för uppgiften – något som inte är helt lätt.
– Det kräver någon som har verklig kunskap i de här sakerna. Det är ingen lätt post.

ANDRA LÄSER