Nylander ryter till

Tåget för att riva upp beslutet om Tolkis skola har redan gått, säger Borgås fullmäktigeordförande. Skolan måste byggas.

MIKAELA NYLANDER. Arkivbild.
– Borgå stadsfullmäktige har i några repriser godkänt investeringen för Tolkis svenska skola. Den utdragna processen kring Tolkis svenska skola gör att frågan om skolans öde inte enbart handlar om en enskild investering, utan om hur staden sköter sina processer, säger stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander i ett pressmeddelande.
– Frågan har tagit sådana proportioner att både beredning och beslutsfattande framställs i milt sagt konstig dager.
– Alla de kritiska frågor som nu ställs angående exempelvis kostnader och eventuell flytt av Tolkiseleverna till Västra Enhetsskolan har varit kända sedan tidigare, säger Nylander. Inget nytt har tillkommit, förutom den oerhört beklagliga kostnadsökningen. Trots alla dubier som hela tiden har funnits har fullmäktige fattat beslutet om att Tolkis skola ska förverkligas. Tåget för att riva upp beslutet har gått för länge sedan. ÖN

ANDRA LÄSER