Borgå Energis tomtplan behandlas på nytt

Efter diskussion med Kommunförbundet har Borgå stads ledande tjänstemän beslutat att planen kring Borgå Energis centrumtomt ska läggs fram på nytt, på grund av jäv.

Kristel Pynnönen är ordförande i stadsutvecklingsnämnden och medlem i Borgå Energis styrelse.
30.01.2020 10:32 UPPDATERAD 30.01.2020 12:58
Det finns tillräckliga skäl att anta att stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen, SFP, var jävig att delta i besluten om energitomten när planen behandlades i nämnden. Det har man kommit fram till inom tjänstemannaledningen i Borgå stad efter att ha konsulterat och diskuterat med Kommunförbundet. En del av planprocessen måste tas om.
Kristel Pynnönen är också medlem i Borgå Energis styrelse.
Hon har själv dragit slutsatsen att hon inte var jävig.

ANDRA LÄSER