Skolorna öppnar den 14 maj – elevers eventuella stödbehov kartläggs inför hösten

Hälsomyndigheterna bedömer att det är tryggt för elever och personal att återvända till skolan, eftersom barn inte verkar smitta vidare coronaviruset till vuxna.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger att hälsomyndigheterna anser det vara tryggt för såväl barn som personal att återvända till skolor och daghem. Arkivbild. Foto: Foto Laura Kotila/Stadsrådets kansli

Skoleleverna börjar gradvis återvända till skolbänken från och med den 14 maj, meddelar statsminister Sanna Marin (SDP) på onsdagskvällen.

Samtidigt ska också småbarnspedagogiken återgå till det normala.

Regeringen har under kvällen diskuterat öppnandet av landets grundskolor. Hittills har det ansetts nödvändigt att skolor håller stängt och så få barn som möjligt deltar i småbarnspedagogiken för att minska risken för smittospridning.

En analys av det nuvarande epidemiläge ger dock inte grund för att fortsätta distansundervisningen efter den 13 maj.

Inga stora vårfester i år

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger att hälsomyndigheterna anser det vara tryggt för såväl barn som personal att återvända till skolor och daghem.

Närundervisningen kommer att ske under anpassade förhållanden. Antalet elever som vistas i samma utrymme begränsas, skollunchen ordnas så att man äter tillsammans med sin egen grupp, lärare ska inte flytta mellan olika enheter, och alla större fester såsom våravslutning slopas.

Det kan också bli aktuellt att skoldagen delas upp i skift, så att exempelvis yngre elever undervisas på förmiddagen och äldre på eftermiddagen.

Skolpersonalen ska nu under resten av terminen bland annat kartlägga elevernas inlärning och eventuella stödbehov inför hösten.

Beträffande skyddsutrustning kommer personalen inte att beröras av samma anvisningar som hälso- och sjukvårdspersonal.

– Enligt nuvarande uppgifter finns inte behov av att använda andningsskydd i skolorna eller på daghemmen. Det viktiga är nu att följa de hygienanvisningar som ges och att se till att hålla avstånd till varandra, sade Andersson.

Ovanligt att barn blir smittade

Mika Salminen, direktör för Institutet för hälsa och välfärd (THL) lugnar eventuella oroliga föräldrar. Sedan beslutet att stänga skolorna fattades har läget ändrat märkbart och mycket ny information har tillkommit.

– Vi har lärt oss mycket nytt om hur olika befolkningsgrupper påverkar virusets framfart. Vi vet nu att barn sällan smittas och om de smittas så drabbas de lindrigt. Inte ett enda barn i Finland har behövt sjukhusvård, säger Salminen.

Salminen tillägger också att det både i Finland och i övriga nordiska länder hittills verkat som att barn inte för vidare coronaviruset till vuxna.

ANDRA LÄSER