Menuetterna är redan med – nu har andra levande kulturarv har chans på listning

Ansökningstiden till den nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts. Runebergsfirandet i Borgå finns redan med på listan men fram till självständighetsdagen har man tid att föreslå andra traditioner som borde finnas med.

LISTAD. Runebergsfirandet i Borgå finns med på den nationella förteckningen över levande kulturarv. Nu har flera chans att ansöka om en plats på listan.
11.11.2019 09:30
Fira Runeberg, sticka Korsnäströja, dansa purpuri i Karlebynejden, dansa menuett i Svenskfinland och dansa menuett i Jeppo. De här traditionerna finns redan med på den nationella förteckningen över levande kulturarv i Finland, men listas kompletteras regelbundet och nu är det dags igen.
Fram till den 5 december kan man lämna in förslag på traditioner som man tycker borde få en plats i förteckningen. Nu uppmuntras till exempel orter, föreningar och institutioner att ansöka på något av temaområdena: fester och seder, scenkonst, musik och dans, muntlig tradition, hantverkskunnande, mattraditioner, spel och lekar samt naturen och världsalltet.

Synliggör traditioner

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet ökar traditionernas synlighet. Till exempel föreningar som bedriver verksamhet som förknippas med traditionerna kan på det här sättet få erkänsla för sina insatser.
En listning är samtidigt ett steg närmare ett erkännande också på internationell nivå. Från den nationella förteckningen är det nämligen möjligt att senare ansöka till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet.
I det här skedet förbereder Finland sig på att föreslå den finska bastutraditionen och fioltraditionen i Kaustby för en internationell listning. Wikiförteckningen (https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/) över det levande arvet omfattar redan 150 artiklar från fler än 220 aktörer på fem olika språk.
Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet baseras på förslag från Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Förslagen har även bedömts av aktörer inom olika branscher.
Den första ansökningsperioden ordnades 2017 när Undervisnings- och kulturministeriet valde 52 element till den nationella förteckningen.

ANDRA LÄSER