Runebergsesplanaden är välkänd – men hur många känner till dess historia?

Runebergsesplanaden är Borgås näst äldsta park och har en rik historia. Anne-May Ståhlberg-Kuovi berättar mera om den kända parken.

Stenbocken har förflyttats flera gånger men Anne-May Ståhlberg-Kuovi gillar statyns nuvarande plats.
Vid de lätt igenkännbara gula bänkarna står guiden Anne-May Ståhlberg-Kuovi. Hon har valt att berätta mera om Runebergsesplanaden eftersom det är den mest kända parken i Borgå och en av de större parkerna.