Ledaren: Lika inför lagen – också på svenska

För några år sedan fusionerades tingsrätter till större helheter. De språkliga farhågor som man hade har tyvärr besannats.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
03.02.2023 06:39
År 2019 förverkligades tingsrättsreformen som hade varit aktuell i många år. Då minskade antalet tingsrätter från 27 till 20. Reformen sågs då som ett hot mot servicen på svenska.
För  östra Nylands del innebar det att Östra Nylands tingsrätt i Borgå slogs ihop med Hyvinge, Tusby och Vanda tingsrätter. Den nya Östra Nylands tingsrätt har kanslier i Vanda och Hyvinge och en sessionsplats utan fast personal i Borgå.
Motståndarna till fusionen var oroliga för att den svenska servicen skulle bli sämre vid en fusion. Man var orolig för att det blir brist på kanslipersonal, tingsrättssekreterare som kan svenska och att rättegångsspråket blir finska. Båda farhågorna har besannats.

ANDRA LÄSER