Nu ska Vårberga bli trivsammare

Vårberga ska bli en stadsdel som förknippas med gemenskap, trivsel och välbefinnande och förändringen ska ske inifrån, utifrån invånarnas aktivitet och önskemål. De första kvarterscoacharna utbildas nu.

COACHAR. Idéerna sprudlade under det första informationstillfället för kvarterscoachar. Från vänster Eija Kondev, välbefinnandekoordinator Laura Sormunen, Gunilla Lönnroth, arbetsgemenskapstränare Anna Pylkkänen, Eva Olkkonen, Anu Peltomäki från församlingen, Lissa Leinonen och Tuulahannele Halsey
Grunda en promenadgrupp, ordna petanquespel, samla barnbarnen att leka tillsammans i parken, fixa bättre belysning, städa upp längs promenadstråken, sänka hastighetsbegränsningen på Sampovägen.
Idéerna för hur Vårberga kunde bli en trivsammare stadsdel där invånarna mår bättre bara flödade under den första informationskvällen för blivande kvarterscoachar som ordnades i onsdags.
Det tog över en timme för arbetsgemenskapstränare Anna Pylkkänen från rörelsen Proud Age att genomföra sin presentation av vad en kvarterscoach egentligen är. Det var inte för att hon är omständig utan för att hon hela tiden avbröts av entusiastiska blivande coachar.
– Jag är glad över att ni är så ivriga, det är just det vi vill, det är ni som känner området och vet hur det kan bli bättre, säger hon.
Pylkkänen håller tillsammans med Borgå stads välbefinnandekoordinator Laura Sormunen i trådarna för kvarterscoachprojektet. Konceptet är helt nytt och unikt för Vårberga.
– Det är ett pilotprojekt som inte ordnats någon annanstans tidigare. Vi blir först, sedan kan vi föra det vidare till någon annan stadsdel eller till en by, säger Sormunen.

Förändring inifrån

En kvarterscoach är en invånare som på frivillig basis vill medverka till att den egna omgivningen blir en bättre plats att bo på. Man behöver inte ha några speciella färdigheter för att bli kvarterscoach och man förbinder sig inte till någon viss arbetsinsats.
– Det finns en enorm potential bland invånarna när det gäller välmående. Det är den vi vill utnyttja, säger Sormunen.
Både Laura Sormunen och Anna Pylkkänen betonar att kvarterscoachen ger så mycket av sin tid och sitt engagemang som han eller hon vill.
En kvarterscoach kan vara i vilken ålder som helst. På plats i onsdags fanns åtta damer. Lissa Leinonen tycker att idén med kvarterscoaching är mycket bra och anmälde sig på stående fot.
Hon sätter fingret på det största problemet i stadsdelen – tryggheten.
– Vi måste göra något för att de ska vara tryggt att röra sig här. Nu vet jag flera som inte vill ta cykeln till en kvällstur eftersom de inte vågar cykla hem i mörker, säger hon och har lösningen klar.
– Vi måste städa upp här, och röja i parkerna så att det blir öppnare och ljusare på området. Då samlas inte heller gängen här.

Vad som helst

Bland de blivande kvarterscoacharna finns personer som bott tiotals år i Vårberga och sådana som är relativt nyinflyttade. Det är just det som är meningen, att samla en så bred grupp som möjligt.
– Jag brukar gå ut med hunden ensam. Det skulle vara roligt att gå tillsammans med någon på promenad, säger Gunilla Lönnroth.
Anna Pylkkänen fångar genast bollen.
– Det är just det som är meningen, kvarterscoacharna utgår från sig själv. Om man vill gå ut och gå så kan man starta en grupp för det. Vad kan vi göra för att Vårberga ska bli mera trivsamt? Hur kan vi utveckla gemensamma områden?
Frågor att fundera på är hur man kommunicerar så att de som bor i Vårberga vet vad som är på gång. När det nya bildningscentret blir klart i höst kan man eventuellt utnyttja de utrymmens för samlingar eller evenemang.
Under sex träffar får kvarterscoacharna redskap att ta itu med sin uppgift. Först kartläggs området och de direkta behov som finns. Sedan sammanställer man en lista över åtgärder man tycker borde göras.
– Jag för den sedan vidare till staden. Jag kan inte lova att vi får allt vi vill, men staden stöder det här, säger Sormunen.

Gammelbacka startskottet

Staden har under de senaste två och ett halvt åren satsat på att öka välbefinnandet i Gammelbacka.
– Enligt en undersökning mår alla i Gammelbacka som svarat bättre än tidigare, de har träffat och lärt känna nya människor, rör numera på sig mera eller har hittat meningsfull sysselsättning i området, säger Sormunen.
I Gammelbacka finns nu ett välmåendecenter som fungerar som ett allmänt vardagsrum, man har aktiverat boendeföreningar och har kompisverksamhet. Det lyckade projektet i Gammelbacka har öppnat dörrarna för en fortsättning.
Att definiera välbefinnande är knepigt. Vad som får en att må bättre är individuellt, men genom att skapa gemenskaper och ordna så att människor kommer i kontakt med varandra sätter man ofta en sten i rullning.
– Välbefinnande är en fråga om att trivas och vara trygg, säger Laura Sormunen.

Kvarterscoach

En ny typ av verksamhet för att göra det trivsammare i ett område.
Borgå stad och rörelsen Proud Age står bakom verksamheten som startar i Vårberga. Proud Age jobbar för utveckling i ett samhälle där medelåldern blir allt högre.
De som är intresserade av att bli kvarterscoach får utbildning, främst i hur man fungerar och gör saker i gupp, för att sedan kunna vara en lokal kraft i Vårberga.
Målet är att skapa verksamhet som deltagarna inte bara engagerar sig utan också trivs med och som erbjuder nya sociala relationer.
Fler kvarterscoachar är välkomna. Då kan man kontakta Laura Sormunen, laura.sormunen@porvoo.fi, må-ons kl 9-16 040 489 5742 eller Anna Pylkkänen, anna.pylkkanen@inspironet.fi, må-fre kl 9-16 0400-430943.