THL: En tredje vaccindos ska erbjudas åt alla över 18 år – barn i riskgruppen bör också få vaccin

I det här skedet rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd (THL) inte coronavaccin till alla barn i åldern 5-11 år.

Institutet för hälsa och välfärd kom med nya vaccinrekommendationer på torsdagen. Foto: Jeanette Östman/SPT
Sofia Westerholm/SPT
03.12.2021 07:33
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att en tredje vaccindos börjar erbjudas till alla över 18 år i Finland. Dosen ska ges 5-6 månader efter att man fått sin andra vaccindos.
Dessutom anser institutet att 5-11-åringar i riskgruppen bör få vaccin då ett preparat anpassat för dem kommer till Finland. De första vaccinerna tros anlända i mitten av december.
I det här skedet rekommenderas inte att alla barn i åldern 5-11 år vaccin. Först behövs mer information om säkerheten i att vaccinera åldersgruppen och vilka eventuella ovanliga bieffekter vaccineringen kan innebära.
Institutet presenterade de nya rekommendationerna under en presskonferens på torsdagskvällen. Överläkare Hanna Nohynek betonade då vikten av att ta coronavaccinet.
I Finland finns fortfarande över 640 000 ovaccinerade personer över 12 år.
– Det viktigaste är att ta den första och andra dosen. De ovaccinerade löper 33 gånger så hög risk att behöva intensivvård om de smittas av coronaviruset än de som tagit vaccinet, sade Nohynek.

Ordvalen gör skillnad

I nuläget rekommenderas en tredje vaccindos till bland annat personer över 60 år, vuxna som tillhör en riskgrupp, de som fått sina två första vaccindoser med kort intervall och de som vårdar coronapatienter. Enligt Nohynek handlar det om totalt 2,5 miljoner personer.
Institutets uppdaterade rekommendation kräver inte en ändring av regeringens nuvarande förordning. Det innebär att kommunerna kan uppdatera kriterierna för vaccinationsprogrammen omedelbart.
Nohynek betonade ändå att det finns en betydande skillnad i institutets ordval. De som hittills varit berättigade en tredje vaccindos rekommenderas den. Vad gäller alla vuxna över 18 år handlar det nu om att de erbjuds en tredje dos.
– Vaccineringen av de personer som hittills varit berättigade en tredje dos får inte fördröjas på grund av att alla vuxna nu erbjuds en tredje dos.
Nohynek betonade också att experterna i nuläget inte vet tillräckligt mycket om den nya virusvarianten omikron. Det första fallet av virusvarianten bekräftades i Finland tidigare under torsdagen.
Det är fortfarande oklart i vilken mån de nuvarande vaccinerna skyddar mot varianten.
– Situationen och anvisningarna kan ändra då vi får mer information om omikronvarianten.

Vaccinering av barn

Statistik visar att 5 procent av barnen i åldern 5-11 år hittills har smittats av coronaviruset.
Experterna som har färdigställt de nya rekommendationerna gjorde en uppskattning av hur hög siffran kunde vara om inga barn inom åldersgruppen vaccineras och omikronvarianten börjar spridas fort i Finland.
Enligt uppskattningen skulle i så fall 20-40 procent av barnen inom åldersgruppen ha smittats av viruset innan slutet av mars. Antalet barn som skulle ha behövt sjukhusvård till följd av smittan uppskattades vara 30-100.
Uppskattningen ledde till att institutet anser att man inledningsvis endast ska rekommendera coronavaccin för barn inom åldersgruppen som hör till en riskgrupp. Inte heller den ändringen kräver en ny förordning, alltså kan vaccineringen inledas så fort vaccinen nått Finland.
Dessutom föreslås vaccin till barn som i familjen eller närkretsen har personer med kraftigt försvagat immunförsvar. Denna anvisning kräver dock en ändring av regeringens förordning.
Den tredje delen av institutets anvisningar riktade till barn är att man fortsätter utreda effekterna och eventuella bieffekter av att vaccinera barn.
Finland förbereder sig därför på att börja erbjuda alla barn i åldern 5-11 år vaccin, men ännu ges ingen sådan rekommendation. Dessutom krävs en ny förordning från regeringshåll innan alla barn inom åldersgruppen kan börja få vaccin.
Någon exakt lista för vilka sjukdomar som utgör en särskild risk för barn finns inte, uppger institutet. Man lovar att komma med en lista över vilka barn den nya rekommendationen ska gälla, men det är oklart när listan publiceras.