Sibbo MI tar emot anmälningar

Från och med den 16 augusti klockan 11 kan de Sibbobor som vill delta i kurser i idrott, vattengymnastik och motion anmäla sig. Till alla andra kurser kan man anmäla sig från följande dag klockan 11.

Läsåret 2017-2018 består kursutbudet av över 500 kurser. Av dessa är 50 nya. Nyheter är exempelvis kurser i kantelespelning, inredning och betong samt diskussionskurs i finska och grundkurser i franska, italienska och estniska. En kurs lär användare hur de ska hantera smarttelefonen och tablett.
Anmälningarna kan ske via nätet på adressen https://opistopalvelut.fi/sipoo/index.php?1=sv, per telefon klockan 11-16 på numret 09-2353 6004. Man kan också anmäla sig genom att besöka institutets kansli (Stora Byvägen 8), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) eller Sockengårdens info (Stora Byvägen 18). På dessa adresser går det också att hämta den tryckta kurskatalogen.
Institutet uppmanar att granska kurstid ja kursplats innan man anmäler sig eftersom ändringar gjorts sedan kurskatalogen trycktes. De största ändringarna berör vattengymnastiken. ÖN.