Bombskyddena?

Jag vill inte måla fan på väggen men vi vet ju inte hur sjuk Putin är fast vi vet att han är oberäknelig. Jag är illa rädd för att det inte står riktigt rätt till med våra befolkningsskydd och ett allmänt bombskydd har vi nyligen blivit av med.

Matkahuoltobyggnaden jämnades med marken senaste år. Skall vi nu i fall av kris hänvisas till Öbergsbergets bombskydd där stadens ledning inhyses under kristid?

Jag har tyvärr sett hur man i dag missköter bostadsfastigheternas bombskydd. Den fastighet på Näsevägen där jag bor är byggd på 1960-talet på grundvattenmark.

Både före och ännu efter senaste det världskriget hämtade mången borgåbo sitt källvatten från Näsejuttes källor. Nu ligger här tvenne fyravånings, sextrappors bostadshus med inbyggda bombskydd.

Sedan något år tillbaka har källådrorna sprängt grunden i vartdera husens bombskydd så att skyddsrummen översvämmades. Döm om förödelsen. Sen den dagen har länspumparna gått oavbrutet. Vad om det blir ett strömavbrott?

I villfarelsen om att vi inte har någon potentiell fiende som skulle bombardera oss överraskande, lät man inreda bombskyddena till förvaringsutrymmen för hyresgästerna. Ett tilltag som jag i egenskap av befolkningsskyddschef i Borgå landskommun på 1950- och 1960-talet kraftigt fördömde.

Men det gick som jag befarade redan då. Det ena fastighetsbolaget efter det andra sökte om undantagslov för att kunna utnyttja de som man allmänt ansåg onödiga kvadratmetrarna. Jag vet ju inte hur det ser ut i andra fastigheter i vår stad men jag vet att på många andra hål i vårt land har man samma bekymmer.

Hamnar vi nu i kristillstånd lovar jag att det tar veckor i anspråk att ställa i ordning dessa skyddsrum för användning. Om man vill att de skall vara intakta för någon längre tid måste man gräva upp marken runt bombskydden, täta konstruktionen och lägga ny dränering. Redan det kostar skjortan.

Sedan skall utrymmen helt renoveras invändigt. Luftpumparna måste servas och filtren bytas ut.

Befolkningssyddsmyndigheten skall övervaka, granska och godkänna arbetet innan skyddet kan tagas i bruk. Jag undrar om dagens bolagsstyrelse har läst befolkningsskyddsförordningen. Jag misstänker kraftigt att dagens husdisponenter inte heller har befattat sig med BFS-förordningen, har de ens färdighet att förstå sig på densamma.

Jag tvivlar på att styrelseordförande och disponentbyrån för vårt husbolag ens brytt sig om att se hur det står till i vårt hus. Och har de sett det så verkar det som om de inte bryr sig. Det är lättare att lyfta lön än att göra skäl för den.

Zacharias Johansson f.d. befolkningsskyddschef, 82 år

Borgå