Nästan 40 SDP-kandidater

Socialdemokraterna slog till och fyllde kandidatlistan till regionvalet till mer än hälften.

Stina Jäderholm
11.10.2021 16:36
Kandidatlistorna inför regionvalet i januari, det så kallade välfärdsområdesvalet, börjar fyllas. Socialdemokraterna har nu officiellt 37 namn på sin östnyländska lista. Full lista skulle betyda 73 kandidater.
De flesta av SDP-kandidater kommer från Borgå: Johanna Aaltonen, Riitta Ahola, Tapani Eskola, Toivo Hämäläinen, Tuomas Jakovesi, Jaakko Jalonen, Juha Jokinen, Eila Kohonen, Marianne Korpi, Martti Lehesniemi, Riikka Lintukangas, Kim Nevalainen, Jan Nyström, Siru Nykänen, Jenna Perokorpi, Marko Piirainen, Jouni Roponen, Leena Sorjonen, Mirja Suhonen, Sanna Tiivola och Kaisu Toivonen.
Från Lovisa ställer SDP upp Daniel Hannus, Laura Hyppölä, Arja Isotalo, Mari Lohenoja, Pertti Lohenoja, Veli-Matti Mettinen, Markku Paakkarinen, Toni Paakkarinen, Katja Puolakka, Leena Selander.
I Sibbo ställer Kjell Grönqvist, Anneli Mikkonen (ob), Pauliina Räike och Jyrki Taskinen upp.
Anni-Mari Eloranta från Askola och Sirpa Kurki från Mörskom finns också med i den första kandidatgruppen.
Också Anette Karlsson, Borgå, har under veckoslutet offentliggjort att hon kommer att ställa upp i valet men hon nomineras först vid FSD:s kongress 23-24 oktober.

ANDRA LÄSER