Schakalobservation på Emsalö? "Så där stor är inte en räv"

På Emsalö i Borgå skärgård har två personer iakttagit ett djur de inte kände igen. Tanken gick till schakalen, som nyligen observerats i Finland för första gången. – Men utan säker dokumentation är det omöjligt att avgöra, säger professor Heikki Henttonen.

En guldschakal fotograferad norr om Beirut.

För en och en halv vecka sedan kom Synnöve Jern körande längs med Ukkivägen på Emsalö när något oväntat hände. Ett lurvigt djur som Jern inte kände igen dök upp i synfältet och sprang över vägen.

– Djuret stannade upp ett ögonblick, vände på huvudet och såg på mig. Så sprang det vidare. Djuret påminde om en räv, men så där stor är inte en räv. Och vargen har inte sådan där färg. Dessutom är vargen större. Svansen såg konstig ut, berättar Jern, som tillbringar somrarna på Emsalö.

– Jag vet inte vad jag såg, sade jag till en kompis.

Några dagar senare läste Jern Yles nyhet om den första verifierade schakalobservationen i Finland, vid en landsväg i Rautavaara norr om Kuopio.

– Jag såg bilden av schakalen och tänkte: just så där såg djuret på vägen ut. Jag var 15–20 meter från djuret, men allt gick ju så snabbt.

Några dagar senare rapporterade också en annan person en snarlik iakttagelse av ett svåridentifierat djur på Emsalö.

Mats Juslin, bosatt på Emsalö och aktiv jägare, säger att det ändå är mycket svårt att bedöma om det kan ha varit frågan om en schakal.

– I så fall skulle den allra första observationen ha gjorts på Emsalö, och den sannolikheten är kanske inte så stor. Men jag kan förstås inte säga att de sett fel, säger han.

Heikki Henttonen, professor i skogszoologi, är inne på samma linje.

– Det är inte omöjligt, men utan säker dokumentation kan inga iakttagelser godkännas. I det här fallet är det omöjligt att säga. Men vi har utan vidare intresse av att också de eventuella observationerna rapporteras. Jag uppmanar folk att ha ögonen med sig och kameran redo i bilen, säger Henttonen.

Guldschakalen är en art som kan vandra långa sträckor. Den har bland annat etablerat sig i Estland och spridit sig till Danmark.

– Schakalen påminner om en räv, men är lite större, har längre ben och ger därmed ett högre intryck. Huvudet och svansen har också annan form än rävens. Rävens svans är yvigare än schakalens. Och schakaler som nått en ålder på ett till två år har ett slags mantel på ryggen som är ett bra kännetecken, säger Henttonen.