Vänortsbesöken spelar fortfarande en roll

Det nordiska vänortsbesöket nådde Sibbo igen efter åtta år. Den här gången kretsade temat kring digitaliseringens utmaningar.

LUNCH. Danska Morten Skovgaard, som tittar uppåt, inspekterar kyrkan.
Vänortsbesök är ännu relevanta, och i allra högsta grad något man ännu sysslar med. För tillfället befinner sig drygt tio besökare från Sibbos vänorter i Norge, Sverige och Danmark på besök. Under vistelsen, som började på torsdagen och avslutas i dag, bekantar sig delegaterna med Sibbo och vilka lösningar man har hittat här.
Det nordiska vänortsbesöket arrangeras vartannat år enligt ett roterande schema, vilket betyder att det är Sibbos tur att stå värd vart åttonde år. Den här gången har man siktat in på temat digitalisering, med den dramatiska underrubriken "dröm eller mardröm" (ett tema som också reportaget i dagens tidning av en händelse handlar om).

Nyttiga besök

Morten Skovgaard, politiker från danska Frederikssund, är på sitt första vänortsbesök och är hittills nöjd med vad han sett och upplevt. Just nu befinner han sig i Sibbo kyrka med resten av besökarna för en lunch och lite orgelmusik.
– Programmet är relevant. Det är inspirerande och imponerande hur Sibbo skött det här med digitalisering. Det är mycket intressant att höra om Sibbos erfarenheter, säger Skovgaard.
Via besök som det här får man prata med andra och får lite nya perspektiv.
Hans spontana reaktion är att Sibbo hunnit en bit längre än många kommuner i Danmark.
– Speciellt intressant är samarbetet mellan det offentliga och det privata.
Skovgaard tycker att vänortsbesök är både givande och viktiga, även i en digital värld.
– Det händer lätt att man tänker lite enkelspårigt om man inte får nya intryck. Via besök som det här får man prata med andra och får lite nya perspektiv.
Sibbos kommundirektör Mikael Grannas håller med Skovgaard om behovet av vänortsbesök. Att man dessutom besöker varje kommun vart åttionde år betyder att det i regel finns en hel del nytt att visa upp, så också i Sibbo där programmet är förhållandevis digert. Under det här besöket får besökarna bland annat en rundtur i kommunen, besöka Nickby hjärta och höra om digitaliseringsprocessen i kommunen.
Meningen är också att inkvartera besökarna hemma hos Sibbos politiker.
Det är bara bra om vi på något sätt kan jobba för ett ökat nordiskt samarbete. Vi har en kulturell samhörighet som gör att samarbetet fungerar väl.

Nordiskt samarbete

Inför lunchen i kyrkan har bara svenska Kumla berättat om sina erfarenheter, vilket betyder att värdarna ännu inte hade fått alltför många nya intryck. Senare på eftermiddagen är det danskarnas tur att berätta om sin digitalisering.
– Däremot hade Kumla en del intressant att komma med kring digitaliseringen. Det var intressant att höra hur de närmar sig saken och varför. Ett besök dit kunde vara på sin plats för att se vad som kunde passa oss och höra lite mera om hur de tänker, säger Grannas.
Själva konceptet med vänortbesök är fortfarande viktigt och relevant, anser Grannas. Det är inte bara utbyte av erfarenheter som är viktigt, utan också om man ser på det geopolitiska läget. Med brexit, flyktingkriser och spänningar österifrån finns det utrymme för mera samarbete.
– Det är bara bra om vi på något sätt kan jobba för ett ökat nordiskt samarbete. Vi har en kulturell samhörighet som gör att samarbetet fungerar väl.

Vänortsbesök i Sibbo

Äger rum vartannat år, i år i Sibbo mellan den 8 och 10 september.
Orterna är danska Frederikssun, norska Aurskog-Höland och svenska Kumla.
Också föreningen Norden deltar i en del av programmet.

ANDRA LÄSER