Pyttis tysta kommunreform

Det pågår en tyst kommunreform, där servicekoncernerna agerar. De arbetar över både kommunernas – och Finlands gränser.

Det enda som längre är kommunalt i Pyttis kommun är byggnadstillsynen och grundskolan. Under 20 års tid har kommunen, som politiskt domineras av Samlingspartiet, flaggat ut alla andra funktioner till privata företag.
De som bor i kommunen sägs – åtminstone för stunden – vara nöjda (ÖN 10.2). I en liten kommun har man också kommit underfund med att större servicekoncerner kan stå för en bättre kontinuitet jämfört med när alla tjänstemän och anställda var på Pyttis egna lönelistor – i viktiga utvecklingsskeden, eller vardagliga semestrar och sjukdomsfall.
I Finland är kommunreformen för tillfället satt på undantag inför den tunga vårdreformen. Flera kommuner som till exempel Pyttis västra kommungrannar sköljdes med i farten och fyra kommuner gick samman till den större Lovisa stad.
Att Pyttis, som en liten tvåspråkig kommun inte drogs med i det suget kom sig sannolikt av att kommunen inte hör till landskapet Nyland, utan till Kymmenedalen. Kommunen ärvde rentav en liten landremsa av Strömfors kommun som upphörde.
De små kommuner som lyckades hålla andan när kommunrafistuleringarna pågick som häftigast kan nu segla vidare i lugnare och soligare farleder. Pyttis är en av dem, även om trycket att fusioneras med Kotka fortfarande finns i gällande papper om hur kommunstrukturen i landet borde se ut.
Nu sköts vården i Pyttis sedan i fjol av storkoncernen Attendo, fastigheter och uteområden av Lassila & Tikanoja, inte ett litet bolag det heller. Miljövårdstjänsterna upphandlar kommunen av grannstaden Kotka.Ekonomiförvaltningen upphandlas också av ett företag i Kotka, av vilket man också upphandlar – trumvirvel här – kommunens upphandling!
Däremot kan man fråga sig i vilken mån kommunen för framtiden bevaras som sin egen kommun, ett Pyttis med särart, när alla betydande tjänster upphandlas av koncerner som agerar inte bara över kommungränser, utan också utöver Finlands gränser.
Vi har vant oss vid att resonera om kommunreformen i invant föråldrade termer: att fullmäktigen, förvaltningar och politiska intressen slås ihop under nya kommunvapen.
Vi borde också vänja oss vid att tala om den tysta kommunreform som pågår, i nya termer: att kommuners funktioner och välfärdsekonomi samlas under nya gränsöverskridande varumärken och koncernlogotyper.
Det är dagens lärdom från en av våra minsta kommuner.
Rättelse: torsdag kl. 11.30 korrigerat hur Pyttis upphandlar ekonomiförvaltningen
– – –

ANDRA LÄSER