Agera snabbt och spara pengar

Pernå Skärgårds Vattenandelslag samlades till årsstämma på söndagen. Man slog bland annat fast en högre anslutningsavgift.

MÖTE. Drygt femtio personer kom till mötet.
Max Nyberg
26.04.2016 13:44 UPPDATERAD 26.04.2016 15:52
Drygt femtio personer kom till Solbacka i Isnäs för att höra hur rörnätet framskridit, hur andelslagets ekonomi ser ut och för att besluta hur verksamheten går vidare.
Andelslaget gjorde en förlust på drygt 140 000 euro, och vid årets slut hade man lån på dryg 1,7 miljoner euro. Under året har man avkortat lånen med omkring 110 000 euro. Kontots saldo ligger på drygt 490 000 euro.
Meningen är att så många som möjligt ansluter sig medan det gamla priset ännu är i kraft.
Ordförande Urho Ilmonen säger att förlusten beror på att man nu gjorde avskrivningar för första gången. Av summan uppgörs 110 000 euro av avskrivningar, medan resten handlar om kostnader för att upprätthålla nätet.
– Vi har bara 130 fastigheter som använder uppkopplingen och betalar för den. Det kommer att förändras, och snart gör vi inte förlust längre.
Man beslöt att höja anslutningsavgiften från 13 000 till 14 000 euro på grund av förhöjda gräv- och utrustningskostnader. Förändringen sker den 1 oktober.
– Meningen är att så många som möjligt ansluter sig medan det gamla priset ännu är i kraft.

Bara småproblem i kölden

Av styrelsemedlemmarna hade Dan Högström, Ove Paul och Christoffer Sundberg meddelat att de inte längre står till förfogande för omval. Den nya styrelsen delar upp ansvarsområdena vid nästa möte. Urho Ilmonen valdes åter som ordförande.
Genast efter stämman ordnades ett informationsmöte där man konstaterade att en kall och snöfri januarimånad fungerade som ett frystest för nätverket. Stomledningar och linjepumpar klarade testen eftersom man inte såg en enda frysskada.
På fastighetsvisa pumpar framkom det däremot tre frysskador.
Man konstaterade också att man regelbundet följer med nätverkets vattenkvalitet med vattenprov och att vattenkvaliteten har varit bra.
Årsberättelsen för 2015 visar att man byggde ut 84 kilometer stomlinje och att man påbörjade etapp nummer sex, Storängen, som blev försenad. Vid slutet av året hade man 339 medlemmar. Målet är att få nio nya anslutna per år, eller totalt sextio fram till 2020. 2015 fick man tio nya.

ANDRA LÄSER