Insändare: Det tvåspråkiga Finland behöver sina försvarare

29.09.2022 18:16
En av de största rikedomarna i mitt liv har varit att få växa upp i ett tvåspråkigt hem. Att ända sedan barnsben ha fått lära sig två språk, svenska och finska har varit oerhört värdefullt. Möjligheten att tala, läsa, skriva, drömma, skratta och gråta på både svenska och finska är något jag aldrig skulle byta bort. Det är en rikedom jag gärna skulle dela med alla finländare, med såväl svensk- som finskspråkiga finländare. Detta också med tanke på all den nytta behärskande av vårt lands båda nationalspråk medfört i fortsatta studier och mitt dagliga arbetsliv.
Fördelen av att kunna svenska torde inte bli mindre i framtiden, tvärtom. Finlands och Sveriges aktuella Nato-ansökningsprocesser har fördjupat det nordiska samarbetet. Jag är övertygad att detta även i övrigt kommer att ytterligare fördjupa samarbetet mellan våra nordiska länder och skapa nya möjligheter inom näringslivet.
Av bland annat dessa orsaker gör Sannfinländarnas färska så kallade finskhetsprogram mig personligen både oerhört arg och sorgsen. Det är fråga om ett allvarligt angrepp mot det svenska språkets ställning i Finland och vårt lands tvåspråkighet. Sannfinländarnas utspel vittnar om en ytterst snäv Finlandsbild och en verklighetsfrämmande syn på vad det handlar om att vara finländare. Programmet andas ett tankesätt där det svenska språket ses som en belastning för Finland.
Den här typens inrikespolitiska ställningstaganden är det sista vi skulle behöva i rådande världsläge. Nu behövs politik som samlar och enar, istället för en politik som skapar splittring och konstgjorda skiljelinjer. Visst är det uppenbart att Sannfinländarna genom sitt populistiska utspel försöker öka sitt understöd inför riksdagsvalet i april. Samtidigt är saken ändå mycket värre än så. 
Det är ytterst allvarligt då ett riksdagsparti kraftigt ifrågasätter de i grundlagen tryggade språkliga rättigheterna. I praktiken skulle Sannfinländarnas politik innebära en avsevärd försämring av den svenskspråkiga befolkningens rätt och möjlighet att få service på sitt modersmål. Det handlar om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men handlar också om att kunna delta i småbarnspedagogik, gå i skolan och studera på svenska. Bara för att nämna några exempel.
Sannfinländarnas utspel visar med all tydlighet att tryggandet av vårt lands tvåspråkighet inte sker av sig självt. Det räcker inte med vackra ord, utan det krävs målmedvetet arbete på samhällets alla olika plan. Mitt eget parti Svenska folkpartiet jobbar varje dag för landets båda nationalspråk i kommunerna, i välfärdsområdena, i regeringen och i riksdagen. Det svenska språket och det tvåspråkiga Finland behöver sina försvarare.
Otto Andersson (SFP)
stadsfullmäktigeledamot
Lovisa

ANDRA LÄSER