Ujulas flytt verkar allt mera möjlig

Jukka-Pekka Ujula är en av två toppkandidater i valet till stadsdirektör i Vanda. Ett positivt besked för Ujula innebär en rekryteringsprocess i Borgå.

BYTE. Jukka-Pekka Ujula, här i fullmäktigesalen år 2013, är en av de starkare kandidaterna i Vandas stadsdirektörsval.
Det finns stora chanser att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula (Saml) lämnar Borgå och blir stadsdirektör i Vanda. På onsdagen intervjuades fyra toppkandidater, varefter två – Ujula och Ritva Viljanen (SDP) – kallades till fortsatta intervjuer med fullmäktigegrupperna.
Ett arbetsbyte för Ujula innebär att rekryteringsprocessen måste inledas i Borgå.

Små grupper

Vanda stadsfullmäktige gör valet den 13 november, där de flesta är eniga om att de mindre grupperna kommer att vara avgörande. SDP, dit såväl Vandas nuvarande stadsdirektör som Ritva Viljanen hör, kan inte ensamma avgöra valet. Partiet har bara en ledamot mera än Samlingspartiet – som är Ujulas parti. Samtidigt säger har varken Centern eller Gröna sagt något om vilken kandidat som är starkare. Representanter från bägge partier intervjuades i torsdagens Helsingin Sanomat.
Om Ujula får jobbet inleds en process för att hitta en ny stadsdirektör i Borgå. Processen tar sin tid – hur länge är oklart – där biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz tar vid efter Ujulas två månader långa uppsägningstid tills man hittar rätt person.

Biträdande tar över

Outi Lehmijoki, förvaltningsdirektör i Borgå, säger att von Schoultz i rollen som biträdande stadsdirektör tar över om man inte hittar någon under Ujulas uppsägningstid, men att fullmäktige gör ett val om vikarietiden är längre än två månader.
I själva rekryteringsprocessen inrättar man en arbetsgrupp, annonserar tjänsten och inleder sedan en motsvarande process som i Lovisa och i Vanda – det vill säga där de politiska grupperna deltar i rekryteringsprocessen och får intervjua kandidaterna.
Det är ändå för tidigt att säga hur tidtabellen skulle se ut, bland annat eftersom det är lite oklart när Vandas nya stadsdirektör börjar. Det har talats om början av 2018.
– Det verkar inte vara klart ännu. Det kan ju också hända att man vill vänta på att beslutet vinner laga kraft, och det tar sin tid, säger Lehmijoki.

Oklart intresse

Biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz säger för sin del att tidtabellen enkelt sagt är bunden till Vandas process. Han har inte heller hört något prat om potentiella ersättare till Ujula. På frågan huruvida han själv är intresserad av jobbet blir svaret lite oklart.
– Månne vi nu inte ser hur det går i Vanda först. Själv har jag inte ägnat det en tanke, inte i det här skedet, säger von Schoultz.
Styrelseordförande Jaakko Jalonen tror att valet i Vanda blir spännande. Den som vinner gör det med små marginaler.
– Vi får se om det blir lika dramatiskt som här, när Ujula fick jobbet med en röst. Det blir spännande. Och som jag förstått det är det Gröna som avgör saken, och där finns två åsikter, säger Jalonen.
Han vill inte säga för mycket i det här skedet, och påpekar att det nu är lönt att vänta och se hur det går. Han tror ändå att Ujula har goda chanser att få jobbet.
– I så fall måste vi börja rekryteringen genast. Det måste gå så snabbt som möjligt, och här kommer julen emellan.