Kvarnbackens telemast till ny behandling

Undantagstillståndet för den telemast som ska byggas på Kvarnbacken återtogs. Nu börjar processen från början.

PARK. Staden gick in för en ny tillståndsprocess för det planerade teletornet.
Invånarna kring vattentornet på Kvarnbacken fick till sin överraskning veta att om ett undantagslov för en telemast i parken intill. Processen hade enligt dem varit felaktig - ingen hade kontaktats direkt utan allt sköttes via en kungörelse i tidningen.
En rad invånare, däribland invånarföreningen, gjorde anmärkningar på planerna, särskilt på det faktum att det är en populär park och att ingen hördes i saken.
Efter undantagslovet blir det aktuellt med bygglov. Därefter överklagar antagligen någon till Förvaltningsdomstolen.
Av allt att döma var deras jobb inte förgäves. Planläggningstekniker Kjell Magnusson säger att man förra gången tolkade lagen lite felaktigt och att det därför inte räckte med bara en kungörelse.
– Vi har säkert gjort ett misstag, men vi rättar till det på det här viset.
Rågrannarna har fått brev angående saken och har nu fram till den 10 maj att komma med kommentarer. Om Stadsutvecklingsnämnden godkänner undantagslovet så dröjer det sannolikt ett år innan företaget Krado kan börja bygga sin mast.
– Efter undantagslovet blir det aktuellt med bygglov. Därefter överklagar antagligen någon till Förvaltningsdomstolen, säger Magnusson.
PARK. Staden gick in för en ny tillståndsprocess för det planerade teletornet.

ANDRA LÄSER