Flyttdags? Hyresmarknaden kan bli svenska församlingens räddning

De brustna rören i Svenska församlingshemmet är fortfarande oreparerade och verksamheten i huset går på halv maskin. Signalen från den kyrkliga samfälligheten är tydlig, och enligt kyrkoherde Mats Lindgård måste man tänka om – nu vill domkyrkoförsamlingen utreda hyrlokaler i stället.

FÖRFALLER. Ingenting har gjorts på många år för att hålla Svenska församlingshemmet i skick och sedan ett rörläckage i fjol går verksamheten på halvfart. – Signalerna är tydliga, domkyrkoförsamlingen måste börja fundera på nya lösningar, säger kyrkoherde Mats Lindgård.
Svenska församlingshemmets framtid är på agendan igen när Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd möts på tisdag. Församlingshemmet, ritat av Lars Sonck, har vid sidan av Borgå domkyrka varit den svenskspråkiga församlingens hjärta och så hade man gärna fortsatt.

ANDRA LÄSER