Äppelbackens alla tjänster öppnas på måndag

I servicecentret för äldre är det möjligt att utöva hobbyer, motionera och samlas. I Äppelbacken serveras lunch i fortsättningen också på veckosluten.

Från och med måndag är alla tjänster tillgängliga i Äppelbackens servicecenter.
Alla tjänster i Äppelbackens servicecenter öppnas på måndag den 13 september. Matsalen är öppen för utomstående klockan 12.30–13.30.
En skillnad från tidigare är att man nu ska anmäla sig till egen träning på förhand. På så vis kan tillräcklig gleshet säkras. Personantalet i mötesrummen är tills vidare begränsat till tio. Reserveringar till egen träning och av mötesrummen görs via Äppelbackens info per telefon 040 183 3354 eller på plats.
Ledda motionsgrupper startar den 18 oktober. Anmälningstiden är mellan den 13 och den 30 september. Anmälningsblanketter finns i Äppelbackens info.

ANDRA LÄSER