En het potatis som man kan ta "koppi på" inom välfärdsområdet

Vem ska sköta om den krävande vården för svenska klienter med intellektuell funktionsnedsättning? Kan östra Nylands välfärdsområde ta över när Egentliga Finlands område inte levererar? Mikaela Nylander är beredd att göra ett försök, för tiden är knapp.

Mikaela Nylander föreslår att Östra Nylands välfärdsområde börjar koordinera specialomsorgen för de svenska klienter, som tidigare vårdats av Kårkulla.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
14.09.2022 14:33
Annina Alexandersson är Kårkullas regionchef i östra Nyland och ansvarar för boendeservice och dag- och arbetsverksamhet i regionen.

ANDRA LÄSER