Plan för Box arbetsplatsområde fick grönt ljus

Detaljplanen för det ungefär trettio hektar stora Box arbetsplatsområdet som ligger mellan Borgåleden och Nya Borgåvägen intill Sköldviks planskilda anslutning nära gränsen till Borgå godkändes i Sibbofullmäktige på måndagen.

GÅR VIDARE. Planen för arbetsplatsområdet i Box godkändes av fullmäktige.
08.11.2016 10:29 UPPDATERAD 08.11.2016 10:33
Området som delats in i tre riktgivande tomter har utmärkta vägförbindelser och är därför främst ämnat för företag inom logistikbranschen. Tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä sade då han fick frågan att kommunen ändå inte låst sig vid att det måste handla om logistikföretag.
– När vi undersökt saken har det visat sig att området är intressantast just för logistikföretag men om företag i någon annan bransch är intresserade går det också bra.
De tre tomterna har en byggrätt på mellan 30 265 och 36 600 kvadratmeter våningsyta.
I en naturutredning som gjorts för området konstaterades inga förekomster av utrotningshotade arter, hänsynskrävande arter eller andra djur‐ och fågelarter som bör beaktas.

ANDRA LÄSER