Lovisa beslutar om kvotflyktingar

Lovisas stadsfullmäktige tar på onsdag ställning till de trettiosex kvotflyktingar som styrelsen redan fattat beslut om att ta emot.

LOVISA TAR EMOT FLYKTINGAR. I år ska 25 flyktingar anlända till Lovisa, år 2018 planerar man ta emot elva.
07.04.2016 13:27 UPPDATERAD 07.04.2016 14:25
Enligt förslaget ska de första tjugofem kvotflyktingarna anlända i år, medan resten anländer 2018. Således blir 2017 ett år då inga kvotflyktingar kommer till Lovisa.
Meningen är att i första hand ta emot familjer på grund av bostadssituationen.
Lovisas fullmäktige sammanträder på onsdag.

ANDRA LÄSER