Enspråkiga ungdomsfullmäktigemöten är ett problem

I flera nyländska kommuner fungerar inte ungdomsfullmäktige som de ska.

POLITIK PÅ TVÅ SPRÅK. I Borgå ungdomsfullmäktige sitter 27 svensk- och finskspråkiga ungdomar.
Lovisa är ett exempel på en del tvåspråkig kommuner där ungdomsfullmäktige består av nästan enbart finskspråkiga medlemmar. I Lovisa har det inte heller ordnats val på flera år. Liknande problem finns på flera andra håll i Nyland.
Henrik Wickström, ordförande för Svensk Ungdom i Nyland, tycker att det är beklagligt att intresset är så svalt för ungdomsfullmäktige i en del av de nyländska kommunerna. Han framhåller hur viktigt det är att involvera skolorna och att val måste hållas.
– Att hålla val är en förutsättning för att ett ungdomsfullmäktige ska vara representativt. Inte går kommunfullmäktigeplatser heller vidare ”från kompis till kompis”. För att få med svenskspråkiga unga krävs dessutom ett bra samarbete med skolorna.
För att svenskspråkiga unga ska vilja engagera sig i ungdomsfullmäktige måste de känna sig välkomna och inkluderade.

Lyssna på ungdomarna

Ungas åsikter måste bli hörda i beslutsfattandet, påpekar SU.
– Det är viktigt att unga involveras i beslutsfattandet och att de ges verkliga möjligheter att påverka i kommunen, säger Wickström.
Att många ungdomsfullmäktige i tvåspråkiga kommuner fungerar nästan enbart på finska är ett problem. Ungdomsfullmäktige ska representera alla unga i kommunen, och om detta enbart görs av finskspråkiga unga är det inte bra. För att få med fler svenskspråkiga unga borde ungdomsfullmäktige tänka på sin kommunikation utåt, anser Linnea Lindfors, vice ordförande för SU i Lovisanejden.
– För att svenskspråkiga unga ska vilja engagera sig i ungdomsfullmäktige måste de känna sig välkomna och inkluderade. Att flera ungdomsfullmäktige är så enspråkigt finska utåt på till exempel sociala medier är inte lockande. Dessutom borde alla ungdomsfullmäktige kunna erbjuda sina svenskspråkiga medlemmar alla dokument på svenska, något som inte är fallet i dag, säger Lindfors.

ANDRA LÄSER