Coronavirussmitta har konstaterats i två Borgådaghem

Coronasmitta har upptäckts i både Tallberga daghem och daghemmet Pärlan i Borgå. Staden meddelar också att ett ytterligare fall har konstaterats i Keskuskoulu.

Coronasmitta har påträffats i två Borgådaghem.
ÖN
11.10.2021 08:29 UPPDATERAD 11.10.2021 08:30
I Tallberga daghem har 30 personer exponerats för smittan, i daghemmet Pärlan har 20 personer exponerats och i Keskuskoulu har 17 personer exponerats.
De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.
I daghemmen har hälsovårdsmyndigheterna och daghemsföreståndaren varit kontakt med de exponerade. Endast de som varit i kontakt med de smittade har kontaktats.
I Keskuskoulu har de exponerade eller  deras vårdnadshavare fått ett meddelande om exponeringen via Wilma.
Daghemmens och skolans verksamhet fortsätter normalt.

ANDRA LÄSER