Plommonträd, snöskoter och skatepark - Sibbobornas egna idéförslag håller på att förverkligas

Sibbos projeket #MittSibbo framskrider. Invånarnas egna idéer håller som bäst på att förädlas och några har redan genomförts, till exempel plommonträd och bärbuskar på Boxby skola.

Bland invånarnas idéer som förvekligas ännu i år finns bland annat åtta belysningsstolpar som ska installeras på friluftsleden i Söderkulla. Bildsättningsbild.
Fredrika Lindellfredrika.lindell@ostnyland.fi
24.10.2022 09:19
Projektet #MittSibbo började år 2022  och då fick invånarna komma med utvecklingsförslag för att främja social gemenskap, välbefinnande och trivsel i sina egna bostadsområden och närmiljöer. Sedan röstade Sibboborna fram sina favoritidéer, och lagom till sommaren stod det klart vilka förslag som gick vidare till genomförande.
Under sommaren och hösten har de vinnande idéerna vidareförädlats. Förutom kommunens experter och idégivarna har barn, ungdomar, skolpersonal och företrädare för lokala idrottsklubbar deltagit i bearbetningen.

Kåta och belysninsstolpar

En av de första av invånarnas idéer som snart genomförs är uppgraderingen av skateparken vid Unkan i Nickby. Till Tallmo ska det anskaffas en snöskoter för underhåll av skidspår i samarbete med idrottsföreningen Talman Urheiluseura. På Boxby skolas skolgård har plommonträd och bärbuskar planterats under september månad.
Andra invånaridéer som ska genomföras under slutet av året är till exempel en kåta som byggs vid idrottsplanen i Norra Paipis och åtta belysningsstolpar som ska installeras på friluftsleden i Söderkulla. Dessutom fortsätter arbetet med att slutföra utvecklingen av flera byskolors gårdsplaner, till exempel genom att lägga till lek- och motionsredskap.

Återvinningsplats i Hindsby

Några idéer behöver ännu få sin slutgiltiga form. Till exempel i Hindsby röstade invånarna fram en ny återvinningsplats, men det praktiska genomförandet av idén har visat sig vara ganska komplicerat.
– Vi har diskuterat med Rosk’n Roll, som ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo, och rett ut frågor kring exempelvis markägande. Det ser ut som om idén inte kan genomföras helt i sin ursprungliga form. Målet är dock att tillsammans hitta en genomförbar återvinningslösning för Hindsby som motsvarar den ursprungliga idén med återvinningstema, som Hindsbyborna önskat. Diskussioner pågår fortfarande mellan kommunen och samarbetspartners i området om hur man skulle kunna genomföra idén om återvinning i området, säger Jere Loikkanen, projektchef för projektet #MittSibbo i ett pressemeddelande.
Man kan läsa mer om projeketet på Sibbos webbplats.

ANDRA LÄSER