Lovisa gallrar skog kring Krutkällarträsket

Det blir skogsgallring kring ett populärt rekreationsområde i Lovisa.

Det gröna området markerar gallringen.
Företaget Versowood gallra skog i Märlax, kring Krutkällarträsket, meddelar staden. Själva Krutkällarträsket och dess strandområden lämnas ändå orörda.
Arbeten inleds den 3 maj.
Området är i livlig rekreationsanvändning, vilket beaktas i arbetet. Staden ber ändå att man under arbetet rör sig så lite som möjligt på området. Ett 100 meter långt säkerhetsavstånd till arbetsmaskinerna rekommenderas.
Målet är att få en ljusare skog där träden blir starkare. Områdets bärproduktion förväntas också öka med några års fördröjning.