Sibbo kan få 46 flyktingar i år

Familjer och minderåriga skulle få nytt hem i kommunen.

UNGA OCH FAMILJER. Just nu bor mellan sjuttio och åttio minderåriga asylsökande i Sibbo.
Femton platser för kvotflyktingfamiljer och trettioen platser för minderåriga asylsökande som fått uppehållstillstånd skulle Sibbo kunna ta emot i år, föreslår chefläkare Anders Mickos. Social- och hälsovårdsutskottet behandlar förslaget på måndag.
Omkring tiotusen av de drygt trettiotusen asylsökande som kom till Finland i fjol antas få uppehållstillstånd. Flyktingarna placeras i kommunerna.
För familjerna kan det vara svårt att hitta bostäder. För tillfället finns det omkring åttio minderåriga asylsökande fördelade på tre grupphem i Sibbo. Av dem skulle alltså knappt hälften få stanna i Sibbo, och placeras i familjegrupphem.
Närings-, trafik- och miljöcentralen har räknat ut hur många flyktingar borde ta emot för att ansvaret ska fördelas rättvist. För Sibbo skulle antalet vara fyrtiosex.