Lovisabor demonstrerade mot hamnplanerna – redan nu är överklagan säker

Lovisa stads planer i Valkom väcker oro och ilska hos många stadsbor och Valkombor. På onsdagen ordnades en demonstration.

Såväl kemikalieterminalen som delgeneralplanen är på demonstranternas radar.
29.04.2021 11:30 UPPDATERAD 29.04.2021 14:10
En ganska klassisk motsättning äger rum i Lovisa just nu. Företagsverksamhet, inkomster och sysselsättning vägs mot kulturhistoria, boende och mjukare värden. Det var också upptakten till en demonstration på Lovisa torg på onsdagseftermiddagen, en protest som organiserades av Lovisa kultur- och miljörörelse och Valkom byaförening.
Anna-Kaarina Kippola, ordförande i den förstnämnda föreningen, säger att målet är att kämpa emot stadens planer, och att man kommer att överklaga så fort det är möjligt.
– Vi är en förening som följer planprocesser och nya projekt och hur de påverkar gamla och skyddade byggnader. Det är vår agenda, säger Kippola på torsdagsmorgonen, några timmar innan delgeneralplanen får sin första politiska behandling.
LÄS MERA OM DELGENERALPLANEN: Hamnplanerna rullar vidare – Valkomborna kämpar ännu för sin havsnära stadsdel .
Premissen är till det yttre ganska torr: I grunden finns delgeneralplanen som är uppe i Näringslivs- och infrastrukturnämnden i kväll, den 29 april. Det finns två förslag, varav det ena fokuserar på boende. Det andra fokuserar på hamnverksamhet.
Torsdagens möte innebär inget beslut i sig, i det här skedet slår man fast att planerna läggs till påseende.
Demonstrationen lockade ett flertal personer som protesterar mot stadens planer i Valkom.

Nyfika besökare

Ur arrangörernas synvinkel var onsdagens demonstration en succé; Kippola räknar med att ett femtiotal personer som mest fanns på platsen, utöver utomstående som gick upp till deltagarna för att diskutera eller ställa frågor.
– Det var alltså mycket informativt, vi fick många frågor från olika synvinklar.
Målet med aktivitet av det här slaget är att kämpa emot planerna i Valkom, där en tanke från stadens sida bland annat är att tömma området Estlandstriangeln på invånare för att skapa en sorts buffertzon mot hamnen. I bakgrunden spökar hamngrannarnas klagomål på buller, damm och andra olägenheter, och med buffertzonen kunde man få ro att arbeta.
Det är inte något som Lovisa kultur- och miljörörelse accepterar utan vidare. Aktivismen kring processen fick sin början efter att man bjudit in invånare från området för att berätta mera, däribland Janne Ora, som också ÖN har intervjuat.
– De har följt processen i åratal, och via dem har vi börjat samla information. Nu utgår vi ifrån att detaljplanen, som är från 2012, gäller. Den skyddar byggnaderna på området, och det är vanvettigt att staden nu försöker tillintetgöra den planen, säger Kippola.

Kontaktade museiverket

Föreningen har också varit i kontakt med Museiverket, där budskapet hittills är att man ska titta närmare på processen bland annat med jurister.
– Och när det blir beslut så kommer vi, som förening, att överklaga. Ingetdera av de två alternativen som är uppe i nämnden är acceptabla för oss, säger Kippola.
Också den planerade kemikalieterminalen är på föreningens radar, där vissa är oroade över konsekvenserna av dels skyddszonen som anläggningen skulle innebära, dels över vilka kemikalier som ska förvaras där – och hur de ska transporteras. Kring det är allt egentligen ännu oklart, inklusive huruvida det alls blir någon terminal. Osäkerheten är förvisso i sig ett orosmoment ur aktivisternas synvinkel.
– Den påverkar egentligen hela Lovisa, och jag misstänker att de flesta är emot den. Man har tidigare försökt få en motsvarande anläggning till Lovisa, utan att lyckas. Det är viktigt att försöka påverka nu. Det finns en risk att man sätter energi på att fort ändra planer och områden, men att det sedan inte blir något. Sågudden och Bellastrand i Lovisa är bra exempel.
Kippola är mycket medveten om att alla i Valkom och Lovisa inte håller med rörelsen, och att många upplever att sysselsättning och företagsverksamhet väger tyngre än de mjuka värdena.
– Det är exakt den konflikt som det här handlar om. Och det är ju inget nytt. Frågan är vad det här betyder på sikt, och vilka motiven med företagens aktivitet är. Och frågan är just också om något alls sedan händer. Det är inte alls ovanligt att man litar blint på investerarnas löften, men så blir det inget.

Går händelserna i förväg

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger för sin del att demonstrationen kanske lite går händelserna i förväg.
– Man kanske lite dramatiserar. I det här skedet godkänns delgeneralplanen bara för att vara till påseende. Det är långt kvar till det slutliga beslutet om verksamhet och byggnader och kemikalieterminalen, säger Oker-Blom.
Han tillägger att planeringen är en pågående, i praktiken konstant, process i Valkom – och att den i det här fallet ska föra med sig positiva saker, även om alla kanske inte uppskattar förändringarna.
– Vi är alla säkert intresserade av ekonomisk utveckling, samfundsskatter, sysselsättning, arbetsplatser och annan verksamhet i hamnen. Lokal företagsverksamhet är ändå en förutsättning för mycket annat. Och hamnen har alltid varit en viktig arbetsgivare i staden.
Samtidigt nämner han att planerna inte innebär att man skapat ett plötsligt problem, eller att man med flit skapat en motsättning mellan invånare och hamn. Hamnen har funnits där, påpekar han, i hundra år, oftast utan gnissel i samvaron.
– Med planeringen försöker vi göra så att boende och hamnen kan leva sida vid sida, vi försöker bättra på situationen med bland annat bullerskydd. Det är klart att enskilda hus kan bli lidande, eller att någon verksamhet eller någon invånare förlorar. Men det är inte nollsummespel, med planeringen ska det totalt sett bli bättre.
Demonstrationen lockade ett flertal personer som protesterar mot stadens planer i Valkom.

ANDRA LÄSER