Dockor och spel på konstskolan

Borgå konstskola ordnar en rad kurser för ungdomar i höst. Det handlar bland annat om att skapa dockoroch göra spela à la Super Mario.

KURSDAGS. Borgå konstskola ordnar i höst en dockmakarkurs tillsammans med dockteaterkonstnären Iida Vanttaja.
Dockteaterkonstnär Iida Vanttaja, som i somras vistades som gästkonstnär på Postbacken, besöker Borgå konstskola under två helger i oktober. Den 1–2 oktober och den 8–9 oktober klockan 10–15 leder hon en kurs i hur man tillverkar en rolig och funktionell docka för bordsteater. Dockan rörs via stavar som är fästade vid huvudet och händerna. Kursen lämpar sig för fullvuxna och ungdomar som är äldre en 13 år och att delta kostar totalt 100 euro.
Det handlar också om spelprojekt på konstskolan. Barn i åldern 7 till 10 har möjlighet att skapa egna, från sidan filmade plattformsspel. I spelen förekommer fiender som rör sig på ett enkelt sätt enligt en grundidé som baserar sig på Super Mario-typiska spel. Läraren Jere Turunen beskriver spelet som ett enkelt och funktionell spel som man kan skapa ett oändligt antal spelplaner för.
Unity 3D spelmotor fungerar som grund och på kursen går man igenom basfunktionerna. Kodning behövs inte. Kursen startar den 24 september klockan 11–13.30 och fortsätter med ytterligare tre kurslördagar per månad fram till jul. Kurspriset är 100 euro.

Peka och klicka

Jere Turunen håller också i trådarna för konstskolans spelprojekt som riktar sig till ungdomar i åldern 12 till 15. Här handlar det om ett äventyrspräglat point & click-spel i Monkey Islands anda. I spelet löser man problem med olika fantasifulla konster, ibland genom att prata eller genom att använda riktiga föremål på sina rätta ställen.
Också här fungerar Unity 3D spelmotor som grund. På kursen går igenom grunderna men i projektet behövs inte kodning. Kursstart är den 24 september klockan 14–16.30 och fortsätter med ytterligare tre kurslördagar per månad fram till jul. Kurspriset är 100 euro.
Konstskolans kurser i Iris-keramik inleds också i helgen, det vill säga den 24–25 september klockan 10–14. Under ledning av Teija Laine får kursdeltagarna bekanta sig med olika keramiska tekniker som görs för hand samt med olika dekorstilar. Det är också möjligt att dreja. Kursen riktar sig till unga (över 12 år) och vuxna. Barn kan delta i vuxnas sällskap. Kurspriset bestäms utifrån antalet kurser man deltar i. Grundpriset är 1 dag à 20 euro, barn i sällskap med vuxen 10 euro. De övriga kurstiderna är 29–30.10, 19–20.11 och 10.12.