Max Nyberg: Tala svenska eller tyna ut

Det behövs flera ”språkfundamentalister” för att trygga fungerade service på svenska.

Vi måste använda språket.
LedareMax Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
21.04.2023 08:01
Vi finlandssvenskar är märkliga varelser. 
För undertecknads utländska vänner framstår det som underligt att vi har lagstadgade språkrättigheter gentemot det officiella Finland, som dessutom innebär egna skolor och universitet. Nej, vi är inte svenskar, försöker man förklara. Nej, vi är inte finnar. Vi är finlandssvenskar – finländare som talar svenska. Inte bara det: dialekterna är utpräglat lokala, så till den grad att en östnylänning kan ha svårt att begripa vad en ”närpees” gurglar ur sig. 
Försök förklara det för någon som aldrig hört talas om oss, eller vad det innebär kultur- och identitetsmässigt.

ANDRA LÄSER